مرجع دانلود صوتی قرآن کریم, المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم. آموزش تجویدآموزش تلفظ

مرجع دانلود صوتی قرآن کریم, المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم. آموزش تجویدآموزش تلفظ

مرجع دانلود صوتی قرآن کریم, المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم. آموزش تجویدآموزش تلفظ

حمد و ستایش بی پایان لایق خدایی است که هروقت لطف و کرم خود را متوجه کسی کند چراغ توفیق و هدایت را جلو او روشن میکند و او را از گمراهی باز میدارد و به سوی خود رهنمون میگرداند،،،،،
ان شاءالله ما نیز از جملهء هدایت پذیران باشیم.

پیوندهای روزانه
پیوندها

۱ مطلب با موضوع «اعتکاف» ثبت شده است

 

اعتکاف در هر زمان سنت است  ،  ودر  دهه ء آخر مه  رمضان فضیلتش بیشتر است

به خاطر  طلب شب قدر

و تمایل  امام شافعی رحمه الله بر آن است  که آن شب بیست و یکم یا بیست و سوم است.،

واعتکاف فقط در مسجد صحیح است ، و مسجد جامع بهتر است ،  و قول جدید بر آن است که اعتکاف زن  در نمازگاه خانه اش  صحیح نیست،