مرجع دانلود صوتی قرآن کریم, المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم. آموزش تجویدآموزش تلفظ

مرجع دانلود صوتی قرآن کریم, المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم. آموزش تجویدآموزش تلفظ

مرجع دانلود صوتی قرآن کریم, المکتبة الصوتیة للقرآن الکریم. آموزش تجویدآموزش تلفظ

حمد و ستایش بی پایان لایق خدایی است که هروقت لطف و کرم خود را متوجه کسی کند چراغ توفیق و هدایت را جلو او روشن میکند و او را از گمراهی باز میدارد و به سوی خود رهنمون میگرداند،،،،،
ان شاءالله ما نیز از جملهء هدایت پذیران باشیم.

پیوندهای روزانه
پیوندها

۲ مطلب با موضوع «ارکان اسلام» ثبت شده است

روزه ماه مبارک رمضان به کامل شدن سی روز ماه شعبان یا به دیدن هلال ماه واجب میشود.رویت هلال به یک نفر عادل ثابت است ، و در وجه ضعیفی  به دو نفر عادل ثابت میگردد ، و اصح آن است که به شرطی شهادت یک نفر سبب ثابت شدن رمضان است که صفت عدالت داشته باشد.

شهادت یک نفر عبد و یک زن درست نیست ، و هرگاه به شهادت یک نفر عادل روزه گرفتیم و پس از سی روز هلال را ندیدیم اصح آن است که روزه نمیگیریم ، اگر چه آسمان ابری نباشد.
و هر گاه هلال در شهری دیده شد لازم است شهر نزدیک تابع حکم آن باشد ، اصح آن است که شهر دور حکم آن را ندارد ، و بعید آنست که به اندازهء مسافت قصر باشد ، و وجه ضعیفی گفته است، که اختلاف مطالع داشته باشد.

از عبدالله پسر عمر(رض)  منقول است که پیامبر خدا  فرموده است:

اسلام از پنج رکن تشکیل شده است،

1.اقرار و ایمان به اینکه کسی لایق پرستش و عبادت نیست جز خدا و اینکه محمد  فرستاده خداوند است.

2.بر پای داشتن نماز

3.دادن زکات

4.بجا آوردن اعمال حج

5.گرفتن روزه ماه رمضان

منبع:  بخاری، مسلم ،  ترمذی  و   نساءی